Työyhteisö
12.10.2021 klo 13:06

Yhteistä suunnittelua naisyrittäjien digitaitojen valmennukseen

Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Turun ammattikorkeakoulu ovat yhdessä suunnitelleet kevään aikana yli 50-vuotiaille mikro- ja pk-yritysten naisyrittäjille syksyllä 2021 toteutettavaa digivalmennusta. Suunnittelu huipentui yhteiseen Get Together suunnittelupäivään, jossa valmennuksen asiantuntijaopettajat, hankkeen henkilöstö Turun ammattikorkeakoulusta ja Varsinais-Suomen Yrittäjistä sekä HUB Turusta kohtasivat.

Suunnittelupäivässä tutustuttiin tarkemmin valmennuksen kokonaisuuteen ja toteutusaikatauluun. Valmennuksen tavoitteena on päivittää naisyrittäjien digitaalisia taitoja ja rohkaista digitaalisiin kokeiluihin yksin ja yhdessä muiden yrittäjien kanssa. Ideana on, että jokainen mukana oleva naisyrittäjä on tehnyt yhden tai useampia digitalisaatioon liittyviä muutoksia yrityksessään. Kouluttajien tavoitteena on toteuttaa laadukas ja juuri yrittäjien tarpeisiin sopiva valmennus. Syksyn valmennukseen osallistuvat yrittäjät toimivat eri aloilla ja heillä on varsin monenlaisia tarpeita. Heitä kaikkia yhdistää halu oppia uutta digitaalisesta liiketoiminnasta, markkinoinnista ja myynnistä.

Suunnittelupäivässä Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä kertoi suomalaisten pk-yritysten digitalisuudesta tutkimusten valossa. Tutkimusten mukaan yksinyrittäjät ovat kiinnostuneita itsensä kouluttamisesta. Joka toinen pk-yritys arvioi, että digitalisoinnilla on ollut myönteinen vaikutus heidän liiketoiminnalleen ja joka toinen pk-yritys hakee digitalisoinnilla ketteryyttä toiminnalleen. Varsinkin kasvuyrityksissä ajatellaan, että digitaalisuutta hyödyntämällä yritys voi joustavasti sopeutua äkillisiin muutoksiin.

Joka kolmas yritys kaupan alalla sekä majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalveluissa kehittää uusia digitaalisuuteen perustuvia liiketoimintamalleja. Menestys digi-investoinneissa on tullut ennen kaikkea osaavan henkilöstön ja digikumppanin sekä ketterien kokeilujen ja kokeiluista oppimisen ansiosta.

Lähes puolet yrityksistä kokee liiketoiminnan digitalisoinnin nopeutuneen pandemia-aikana. Kaksi kolmesta korona-aikana menestyneestä yrityksestä arvioi, että digitalisoinnilla on ollut merkittävä rooli heidän liiketoimintansa kehityksessä. Reilusti yli puolet pk-yrityksistä on digitalisoinut sisäisiä prosessejaan ja hyödyntää digitaalisia yhteistyövälineitä esimerkiksi videoneuvotteluja. Lähes kaikki (83%) liiketoimintaansa digitalisoineista pk-yrityksistä aikoo jatkaa palvelujensa ja toimintojensa digitalisointia koronapandemian jälkeen.

Suunnittelupäivän lopuksi osallistujat tutustuivat HUB Turun ylläpitämään VirtualHubiin, joka toimii Remo alustaan. VirtualHubia käytetään myös valmennuksen BusinessClub osioissa. VirtualHubissa kokeiltiin pienryhmätyöskentelyä huoneissa ja esiteltiin toisille ryhmätyöskentelyn keskustelujen ideoita valmennuksen toteuttamiseksi.

Syksyn 2021 valmennus on täynnä, mutta voit ilmoittautua ennakkoon vuoden 2022 koulutuksiin: Ennakkoilmoittautuminen: Naisyrittäjät digitaidoilla poikkeusolojen yli 2022 (lyyti.fi)

Blogin ovat kirjoittaneet Sari Asteljoki Turun ammattikorkeakoulusta ja Johanna Vainio Varsinais-Suomen Yrittäjistä.