Esiintyy vierailukeskus Joessa (Amfiteatteri)
Perjantai 19.10.2018 klo 13.45-14.30
Aihe: Startup-Restartup-Stayup-Standup

Elisa Sipponen

Puhuja
Rahoituspäällikkö, Finnvera

Olen Elisa Sipponen ja työskentelen Finnvera Oyj:ssä rahoituspäällikkönä. Erityisenä mielenkiintoni kohteena ovat yrityskaupat ja omistajanvaihdokset, joita tutkin vuonna 2017.  Tutkimuksessani pohdin pk-yritysten omistajanvaihdosten menestystekijöitä rahoittajanäkökulmaa laajemmin.  Pk-yritystoiminta ja yrityskaupat ovat tulleet myös työssäni tutuksi, ja olenkin ollut mukana osallistumassa satojen yritysten rahoitusratkaisujen rakentamiseen.