Emilia Lahti

Puhuja

Emilia Lahti (YTM, MAPP) on väitöskirjatutkija Aalto-yliopistossa sekä kansainvälinen keynote-puhuja johtajuuden ja rohkeuden teemoista. Emilia opiskeli professori Martin Seligmanin perustamassa soveltavan positiivisen psykologian maisteriohjelmassa Pennsylvanian yliopistossa vuonna 2012-2013 ja kirjoitti lopputyönsä sisusta professori Angela Duckworthin alaisuudessa. Vuonna 2015 hänet valittiin osallistumaan Singularity Universityn koulutusohjelmaan NASA:n kampukselle Piilaaksoon, jonka ytimessä on teknologian käyttäminen yhteiskunnan merkittävien ongelmien ratkaisemiseen. Emilian väitöskirjatutkimus tarkastelee sisua ja sitä toisinaan mystiseltä vaikuttavaa ilmiötä, jonka kautta yksilöt ja yhteisöt kurottautuvat yli oletettujen voimavarojensa ja selviävät mittavista haasteista.

Alkuvuodesta 2018 Emilia juoksi ja pyöräili 2400 kilometriä 50 päivässä Uuden-Seelannin halki osana perustamaansa globaalia Sisu not Silence -kampanjaa. Kampanjan tavoitteena on edesauttaa väkivallattomuutta sekä tukea positiivista yhteiskunnallista muutosta lempeämpien ja vastuullisempien tulevaisuuden yhteisöjen rakentamisen kautta.