Janika Tikkala, elinkeinopoliittiinen asiantuntija. Suomen Yrittäjät

Puhuja