Jarkko Paananen

AEL
Oppilaitosjohtaja

Jarkko Paananen on Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n oppilaitosjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Aikuiskoulutuksen ja erityisesti ammatillisen koulutuksen aktiivinen rooli ja vaikuttavuus osana työ- ja elinkeinoelämää on hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa. Vapaa-ajallaan hän harrastaa kuntoliikuntaa ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä.