Kirsti Auranen

puhuja
partner (Indirect Taxation) | Ernst & Young Oy

Kirsti Auranen vastaa EY:llä välillisten verojen palveluista ja on toiminut EY:llä veroasiantuntijana yli 20 vuotta. Hän on yksi Suomen johtavista arvonlisäveroasiantuntijoista ja on koko työuransa ajan keskittynyt erityisesti erilaisten osayhtiöiden, julkisomisteisten yhteisöjen ja yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverokysymyksiin. Kiinteistöalan erityiskysymykset ovat Kirstin erityisen mielenkiinnon ja osaamisen aluetta. Kirsti on kirjoittanut useita arvonlisäverotusta käsitteleviä kirjoja ja artikkeleita sekä kouluttanut arvonlisäverotuksen aiheista lukuisissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa.