Jyväskylä – Elinvoimainen inhimillisen kasvun kaupunki

Jyväskylän kaupunki on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kaupungeista. Jyväskylän väestönkasvu on ollut viidenneksi nopeinta viimeisen 50 vuoden aikana. Vetovoimaisena kaupunkina vauhditamme yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntyä. Vahvan verkostoyhteistyön avulla pystymme tarjoamaan parhaat edellytykset yritysten syntymiselle, kasvulle, kehitykselle sekä kansainvälistymiselle.

Jyväskylä tarjoaa korkeasti koulutettua motivoitunutta ja osaava työvoimaa yritysten käyttöön. Edistämme oppilaitosten ja työelämän vuorovaikutusta osaamisen lisäämiseksi ja opiskelijoiden työmahdollisuuksien parantamiseksi. Tänäkin päivänä Jyväskylä on yksi Suomen suosituimmista yliopisto- ja koulutuskaupungeista.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta synnyttää uutta yrittäjyyttä ja osaamista erityisesti teknologia- ja hyvinvointialueilla. yritysten kasvupalvelut ja kansainvälinen tutkimus- ja koulutusyhteistyö avaavat toimijoiden ovia myös globaaleille markkinoille.

Hyvinvoivat ja osaavat ihmiset synnyttävät tulevaisuuden liiketoimintaa

Menestyvä ja hyvinvoiva liiketoiminta syntyy osaavista ja hyvinvoivista ihmisistä. Siksi me Jyväskylässä uskomme luottamukseen, yhdenvertaisuuteen ja yhteistyön ilmapiiriin. Toimintaamme ohjaa inhimillisyys, sillä ymmärrämme, että hyvinvoivat ja osaavat ihmiset luovat tulevaisuuden liiketoimintaa. Se ei synny itsestään. Se tehdään yhdessä.

Jyväskylän kaupunki auttaa yrityksiä mukaan oikeisiin verkostoihin ja auttaa palveluillaan yrityksiä kasvussa, kehittämisessä, kansainvälistymisessä ja sijoittumisessa.

Hyvinvointi luodaan yhdessä – ole yhteydessä, autamme mielellämme!