Lue, miten vaikutimme!

Jo yli 20 vuoden ajan Suomen Yrittäjät on auttanut parantamaan yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Muun muassa näihin Suomen Yrittäjät on vaikuttanut:

 1. Yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenten työttömyys- ja sosiaaliturva on parantunut.
 2. Yrittäjävähennys ja maksuperusteinen arvonlisävero otettiin käyttöön.
 3. Työ harhaanjohtavan markkinoinnin torjumiseksi on tuottanut tulosta.
 4. Arvonlisäverotuksen verovapaa raja muutettiin liukuvaksi.
 5. Työnantajamaksujen nousupainetta on hillitty lähes puolellatoista miljardilla eurolla.
 6. Verotilit otettiin käyttöön, ja yrityksen keskeiset verot koottiin yhdeksi maksuksi.
 7. Vanhempainvapaiden kustannusten korvauksia yrittäjille nostettiin.
 8. Yrittäjän eläketurvassa on jouston mahdollisuuksia.
 9. Osinkoverotuksen rakenne säilyi pk-yrittäjyyteen kannustavana ja pääosin yhdenkertaisena.
 10. Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrittäjän asemaa on parannettu.
 11. Yrittäjän sairausvakuutuksen omavastuuaika lyheni, ja yrittäjä saa liittää sairaanhoidon osaksi työterveyshuoltoa.
 12. Työlainsäädäntöä on muutettu, jotta työllistäminen olisi helpompaa (henkilöperusteinen irtisanominen, koeaika, takaisinottovelvollisuus, määräaikaiset työsopimukset)