Markus Humaloja

Vantaan kaupunki
Pedagoginen asiantuntija

Markus Humaloja, KM, on toiminut luokanopettajana erilaisissa toimintaympäristöissä lähes viisitoista vuotta ja osallistunut teknologia-avusteisen opetuksen ja oppimisen kehittämiseen koko työuransa ajan. Markuksen kehittämä opetusmenetelmä ja siihen liittyvä oppimiskulttuuri on viime aikoina herättänyt laajaa kiinnostusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Markus on ollut etuoikeutettu toimimaan työuransa aikana kunnissa ja kouluissa, joissa opetuksen kehittämistä on tuettu ja kannustettu. Markus näkee tulevaisuuden suurena mahdollisuutena oppimiselle ja uskoo teknologian mahdollistavan rajattomat oppimismahdollisuudet eritasoisille oppijoille. DigiOne-hankkeessa Markus toimii pedagogisena asiantuntijana.