Minna Hämäläinen

Puhuja
Tutkija, kouluttaja, kehittäjä

Olen intohimoinen yrittäjyyskasvatuksen tutkija, kouluttaja ja kehittäjä. Ajankohtainen väitöstutkimukseni käsittelee rehtoreiden roolia yrittäjyyskasvatuksen johtajana kouluissa. Suuri haaveeni on, että yrittäjyyskasvatus olisi suunnitelmallisesti johdettua jokaisessa koulussa!