Pirkanmaan omistajanvaihdoshanke

Pirkanmaan Yrittäjien omistajanvaihdoshanke käynnistyi kesällä 2023 ja jatkuu vuoden 2024 lokakuulle. Hankkeessa keskitymme ammatinharjoittajien ja pienemmän yrityskoon omistajanvaihdosten edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, joiden myötä vahvistetaan jo olemassa olevaa palveluverkostoa sekä ohjataan yrittäjät oikea-aikaisesti neuvontapalveluihin.

Mitä

Teemme räätälöidyn ja laadullisen kyselyn kohdennetusti yksinyrittäjille heidän tarvitsemistaan palveluista omistajanvaihdoksiin liittyen keväällä 2024. Selvitämme erityisesti, minkälaisia yksityisiä palveluita omistajanvaihdoksia tukemaan kaivataan ja mitkä auttaisivat, että palvelut toimisivat paremmin ja löytyisivät helpommin. Kyselyn tulosten avulla muotoilemme yhden luukun periaatteella toimivan Omistajanvaihdospolun sivustolle. Sivustolla tiedotamme lisäksi ajankohtaisista asioista, koulutuksista ja tapahtumista.

Hankkeessa lisäämme tietoisuutta ja vahvistamme osaamista omistajanvaihdoksista monilla eri foorumeilla. Kuntakiertueemme yhteistyökumppaniemme kanssa jatkuu ja lisäksi jalkaudumme alueen oppilaitoksiin.

Tulokset

Tavoitteenamme on, että tiivis oppilaitosyhteistyö herättää potentiaalisia ostajia työllistämään itsensä yrityskaupalla. Tärkeää on, että yksinyrittäjien ja pienemmän yrityskoon omistajanvaihdokset tulevat enemmän Pirkanmaalla näkyviin ja yrittäjät näkevät yrityskaupan mahdollisuutena alasajon sijaan.

Haluamme, että tarjoamamme matalan kynnyksen neuvontapalvelut tulevat tunnetuiksi Pirkanmaalla. Toiveenamme on, että omistajanvaihdosten sujuvuus nähdään alueellisen vireyden ja kasvun kivijalkana. Tämä edellyttää laajaa ja monialaista sidosryhmäyhteistyötä.

Omistajanvaihdosfoorumi

Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. 

Blogit

Marika Peltoniemi

Hankekoordinaattori

Sari Järvelin

Järjestöpäällikkö

Elina Purho

Elinkeinoasioiden asiantuntija