Pepita Kaskentaus

Vantaa
Perusopetuksen opetuspäällikkö

Pepita on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, jolla on sekä luokanopettajan- että lastentarhanopettajan pohjakoulutus. Lisäksi hän on opiskellut johtamista erilaisissa täydennyskoulutusohjelmissa, joista viimeisin on ollut Kunta Joko Aalto EE:ssä.

Pepita tuntee koulun arjen sekä opettajan että rehtorin työn näkökulmasta. Perusopetuksen aluepäällikkönä hän toimi rehtoreiden esimiehenä ja vastasi alueensa koulujen toiminnan strategian mukaisesta kehittämisestä. Opetuspäällikkönä hän vastaa kehittämisyksikön toiminnasta. Strategiatyön painopisteenä on viimeisenä kahtena vuotena ollut ohjauksen ja työelämäpainotteisen opetuksen kehittäminen, oppilaiden hyvinvointi ja monialainen osaaminen kehittäminen.