Rauni Jaskari

Turun ammattikorkeakoulu
Koulutusvastaava