Valtteri Salmijärvi

Panelisti
Opiskelija, Jyväskylän Lyseon lukio

Valtteri Salmijärvi, 17, on innovativinen visionääri. Hän opiskelee Jyväskylän Lyseon lukion timilinjalla. Opintojen ohella Valtteri on mukana useammassa yritys- ja
yhdistystoiminnassa. Erityisesti häntä kiinnostaa kaikkien asioiden kehittäminen ja ratkaisujen rakentaminen kestävälle pohjalle. Hyvin tärkeänä Valtteri pitää myös koulutuksen kehittämistä. On tärkeää, että opiskelijat löytävät
sisäisen motivaation omaan tekemiseensä. Se kantaa pitkälle niin omassa hyvinvoinnissa, kuin yhteiskunnallisestikin.