TAPAHTUMA

Puhtaalla osaamisella kohti kestävämpää yrittäjyyttä

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Koulutusjohdon foorumi 16.2. siirtyy pidettäväksi 12.4.2022.

Vuoden 2022 Koulutusjohdon foorumi keskittyy ilmastonmuutoksen yrityksille asettamiin osaamis- ja kehittämistarpeisiin.

Ilmastonmuutos ei odota. Sen hillitsemiseen tähtäävät toimet ovat yhä useamman yrityksen arkea. Moni yritys perustaa jo koko liiketoimintansa ympäristövastuun edistämiselle. Jotta yritykset pystyvät kehittymään ja tarttumaan puhtaamman teknologian mahdollisuuksiin, tarvitsevat ne uutta osaamista monilla eri rintamilla. Oppilaitokset, korkeakoulut ja muut oppimis- ja kehittämispalvelut ja niissä työskentelevät asiantuntijat ovat avainasemassa tuettaessa yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Siksi haluamme juuri sinut mukaan Suomen Yrittäjien järjestämään Koulutusjohdon foorumiin. Tule tapaamaan muita koulutuksen ja yrittäjyyden ammattilaisia, oppimaan heidän onnistumisistaan ja jakamaan omia kokemuksiasi.

Koulutusjohdon foorumi on suunnattu koulutuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville, luottamushenkilöjohdolle, yrittäjyysvastaaville sekä oppilaitosyhteistyöstä kiinnostuneille yrittäjille ja yrittäjyyttä tukeville sidosryhmille. Vuoden 2022 foorumi järjestetään Scandic Parkissa Helsingissä.

OHJELMA

Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään. Puhujaesittelyt löydät ohjelman jälkeen tältä sivulta.

Itä-Suomen yliopiston professori Arto O. Salonen herättelee ajattelemaan, miltä kestävämpi elämäntapa voisi näyttää ja miten voimme sitä yksilöinä, yrityksinä ja yhteiskuntana rakentaa.

Suomen Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen avaa tuoreisiin tutkimuksiin perustuen yrittäjien näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ympäristövastuusta sekä näiden yrityksille synnyttämistä osaamis- ja kehittämistarpeista.

Johtava asiantuntija Eero Jalava kertoo Sitran hankkeisiin ja selvityksiin perustuen, miten siirtymä kiertotalouteen vaikuttaa työhön ja osaamiseen.

Kiertotalousasiantuntija Riikka Kinnunen, Romukauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mia Nores, yrittäjä Jari Rastas sekä Sitran Eero Jalava puivat, miten kiertotalouskehitys vaikuttaa rakennusalaan ja miten alan on muututtava.

Fashion Finlandin liiketoimintajohtaja Sami Sykkö pohtii muodin kestävyyttä ja siitä kumpuavia vaatetusalan kehityssuuntia.

Yrittäjä Turkka Koivisto kertoo, miten vaatebisnestä voi tehdä ekologisesti ja kotimaisesti.

Luova johtaja Siva Parlar kertoo kasvisproteiinivalmistaja Vönerin kasvutarinan ja näkemyksensä ruoka-alan tulevaisuudesta.

Perho Liiketalousoppilaitoksen Jarmo Åke ja Heidi Hovi-Sippola kertovat, miten koulutuksen järjestäjän on varauduttava ruoka-alan muutoksiin.

Uprightin perustaja Annu Nieminen uskoo, että yritysten vastuullisuutta pitää ja voidaan mitata, ja avaa yrityksensä tätä varten kehittämää teknologiaa sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia.

Leo Salminen ja Lenni Lehtonen ovat Luovia NY:n yrittäjiä Ylöjärven lukiosta. Luovia valmistaa erilaisia tuotteita, kuten korvakoruja roskiin menevästä HDPE-muovista. Kyseistä muovia käytetään mm. shampoopulloissa, pullonkorkeissa sekä käsidesipulloissa. Luovian tehtävänä on auttaa niin ihmisiä kuin luontoakin sekä tuoda esiin uusia kierrätyksen ja kestävän kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia.

Aalto-yliopiston professori Maria Clavert, Tampereen yliopiston professori Kirsi Pauliina Kallio ja Kehittämiskeskus Opinkirjon toiminnanjohtaja Minna Riikka Järvinen keskustelevat, onko ympäristö-, teknologia- ja yrittäjyyskasvatuksen yhteispeliä tiivistettävä ja miten se voisi tapahtua. Keskustelua moderoi Joonas Mikkilä.

Yrittäjä ja opettaja Vesa Linja-aho tarjoaa näkymän liikenteen sähköistymiseen sekä sen autoalan toimijoille asettamiin muutostarpeisiin.

Sanomalla on kunnianhimoinen ilmastotavoite nettonollapäästöistä sekä omassa toiminnassa että arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuus on päivittäin esillä myös keskusteluissa sijoittajien kanssa.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen haastaa kansanedustajat pohtimaan, mitä valtakunnallisia toimia tarvitaan pk-yritysten ilmasto- ja ympäristöosaamisen vahvistamiseksi.

PUHUJAT & PANELISTIT

Arto O. Salonen

professori | Itä-Suomen yliopisto

Professori Arto O. Salonen on kestävän hyvinvoinnin asiantuntija. Hän toimii Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa ja hänellä on dosentuuri useissa korkeakouluissa. Salosen tutkimusorientaatio on tieteidenvälinen ja tulevaisuussuuntautunut.

Sampo Seppänen

ekonomisti | Suomen Yrittäjät

Sampo Seppänen toimii ekonomistina Suomen Yrittäjissä vastuualueinaan energia- ja ilmastopolitiikka. Hän on urallaan työskennellyt laaja-alaisesti ilmastopolitiikan sekä laajemmin kestävän kasvun suuntaviivojen parissa. Sampon keskeinen intohimo on sujuva siirtyminen vähähiiliseen kiertotalouteen yritysten toimintaedellytykset huomioiden.

Eero Jalava

johtava asiantuntija | Sitra

Eero Jalava työskentelee Sitran Kestävyysratkaisut-teeman alla kiertotalouden johtavana asiantuntijana ja vastaa työllisyyteen ja osaamiseen liittyvistä projekteista. Kiertotalouden työkalut luovat ratkaisuja ekologiseen kestävyyskriisiin, joka on aikamme keskeisimpiä megatrendejä.

Riikka Kinnunen

kiertotalouden asiantuntija ja yrittäjä | Kierivä Oy

Riikka Kinnunen (FM) on kokenut kiertotalouden asiantuntija, jolla on näyttöjä kiertotalousliiketoiminnan edistämisestä ja menestyksekkäästä fasilitointikokonaisuuksien hallinnasta. Kiertotalouden liiketoimintamallit ja niihin liittyvät ohjauskeinot, selvitykset ja projektit ovat Riikan erityisosaamista. Riikka on lisäksi taitava kouluttaja, valmentaja ja motivoija.

Mia Nores

toiminnanjohtaja | Suomen Romukauppiaiden Liitto

Mia Nores toimii kierrätysmetallitoimialaa edustavan Suomen Romukauppiaiden Liitto ry:n toiminnanjohtajana. Hän on pitkän linjan kiertotalouden sekä ympäristö-, energia- ja ilmastopolitiikan syväosaaja. Uransa hän on tehnyt yrityksissä sekä teollisuusjärjestöissä. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.

Jari Rastas

hallituksen puheenjohtaja, pääkonsuli | Priima-Yhtiöt

Jari Rastas on Priima-Yhtiöiden pääomistaja. Yhtiöryhmään kuuluu mm. Teollisuuden Rakentajat Oy. Yhtiöryhmä on tunnettu erityisesti sote- ja seniorikohteiden KVR-toteuttajana sekä kaupan kohteiden rakentajana. Kaavoitus ja aluekehittäminen ovat osa yhtiöiden toimintaa. Yhtiöt tunnetaan innovatiivisina suunnannäyttäjinä sekä erityisesti energiatehokkuuden sekä vastuullisuuden edistämisestä. Rastas omaa pitkän ja laaja-alaisen kokemuksen kiinteistö- ja rakennusalalta mukaan lukien tekniset tuotteet ja niiden teollinen tuotanto sekä vienti- ja tuontikauppa. Rastaalla on pitkä kokemus ulkomaan toiminnoista. Hän on toiminut mm. Finpron rakennustekniikan vientirenkaiden vetäjänä Euroopassa. Rastas on myös osakkaana Gebwell Oy:ssä, joka on yksi Suomen merkittävimmistä lämpötekniikkavalmistajista. Yhtiö on alallaan tunnettu edelläkävijä ja ympäristöystävällisten ratkaisujen edistäjä.

Siva Parlar

perustaja ja luova johtaja | Vöner Oyj

Siva Parlar on kasvisproteiinivalmisteista tunnetun Vönerin perustaja, Suomen vegeskenen edistäjä ja suunnannäyttäjä tulevaisuuden yrittämisestä.

Annu Nieminen

yrittäjä ja toimitusjohtaja | Upright

Annu Nieminen on yritysten nettovaikutuksia mittaavan teknologiayhtiö Uprightin perustaja ja toimitusjohtaja. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Nieminen työskenteli mm. keskisuurten yritysten kasvuun keskittyvän Kasvuryhmän toimitusjohtajana ja konsulttina McKinsey & Companyssa.
Leo Salminen ja Lenni Lehtonen Luovia NY

Leo Salminen ja Lenni Lehtonen

Luovia NY

Leo Salminen ja Lenni Lehtonen ovat Luovia NY:n yrittäjiä Ylöjärven lukiosta. Luovia valmistaa erilaisia tuotteita, kuten korvakoruja roskiin menevästä HDPE-muovista. Kyseistä muovia käytetään mm. shampoopulloissa, pullonkorkeissa sekä käsidesipulloissa. Luovian tehtävänä on auttaa niin ihmisiä kuin luontoakin sekä tuoda esiin uusia kierrätyksen ja kestävän kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia.

Maria Clavert

työelämäprofessori | Aalto-yliopisto

Maria Clavert (KT) työskentelee työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa. Hän on erikoistunut insinöörikoulutuksen laaja-alaiseen kehittämiseen ja toiminut aiheen parissa sekä tutkijana että kouluttajana vuodesta 2010 lähtien. OpiT!-teknologiakasvatusohjelman johtajana Clavert kehittää teknologiaan liittyvää opetusta kaikilla koulutusasteilla ja ohjaa siihen liittyvää tutkimusta yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Kirsi Pauliina Kallio

professori | Tampereen yliopisto

Kirsi Pauliina Kallio työskentelee Tampereen yliopistossa ympäristökasvatuksen professorina. Hän kehittää parhaillaan ympäristökasvatukseen myönteisesti tunnistavaa pedagogiikkaa, jossa tuotetaan tutkimusperustaisia käytännöllisiä välineitä kestävyys-, luonto- ja ilmastokasvatuksen tarpeisiin, aina varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen. Toinen ajankohtainen tutkimusteema on ylisukupolvinen ympäristökansalaisuus, jossa yhteydet kansalaisten ja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä vaativat erityisesti kehittämistä. Kallion tutkimustausta on monitieteinen, kattaen lapsuuden ja nuoruuden tutkimusta, kansalaisuuden tutkimusta, kaupunkitutkimusta ja pakolaisuuden tutkimusta.

Minna Riikka Järvinen

toiminnanjohtaja | Kehittämiskeskus Opinkirjo

Minna Riikka Järvinen (KT, EMBA) on Kehittämiskeskus Opinkirjon toiminnanjohtaja, jonka kiinnostuksen kohteena on yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuuden pohtiminen, uudelleen ajatteleminen ja sisällöllinen kehittäminen. Hän on ollut kehittämässä mm. yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa.

Vesa Linja-aho

opettaja, tietokirjailija ja yrittäjä

Vesa Linja-aho on toiminut tekniikan alan opettajana kolmella vuosikymmenellä niin yliopistossa kuin ammattikorkeakouluissakin. Nykyisin vapaana konsulttiyrittäjänä työskentelevä Linja-aho on erikoistunut sähköautoihin ja sähköturvallisuuteen ja auttanut näitä koskevissa pulmissa monenlaisia asiakkaita autokorjaamosta asianajotoimistoon. Linja-aho on kirjoittanut sähköalalta kolme tietokirjaa ja osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen standardointiin.

Kaisa Uurasmaa

sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja | Sanoma

Sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Uurasmaa vastaa Sanoman vastuullisuustrategian suunnittelusta ja implementoinnista.

Sanni Kaikkonen

tapahtuman juontaja

Koulutusjohdon foorumin juontaa Sanni Kaikkonen. Sanni on Sunnyone Promotions Oy:n toimitusjohtaja. Sunnyone Promotion on vuonna 2011 perustettu promootiotoimisto ja henkilöstöpalveluyritys, joka välittää promoottoreita, konsulentteja ja tapahtumahenkilökuntaa koko Suomen laajuisesti.

Mikael Pentikäinen

toimitusjohtaja | Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen on toiminut Suomen Yrittäjien toimitusjohtajana vuodesta 2016. Hän siirtyi tehtävään Maaseudun Tulevaisuuden vastaavan päätoimittajan tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Helsingin Sanomien kustantajana ja vastaavana päätoimittajana. Sanoma-uran jälkeen Pentikäinen ryhtyi yrittäjäksi ja kirjoitti Luottamus nimisen kirjan. Kirjassa Pentikäinen kertoo näkemyksensä siitä, mitä on luottamus ja miten jokainen voi rakentaa sitä omassa elämässään.
ministeri Emma Kari

Emma Kari

ympäristö- ja ilmastoministeri | vihreät

Emma Kari on ympäristö- ja ilmastoministeri ja vihreiden kansanedustaja. Lisäksi hän toimii Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtajana. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri ympäristötieteiden alalta.

Hilkka Kemppi

Hilkka Kemppi

kansanedustaja | keskusta

Hilkka Kemppi on keskustan kansanedustaja Asikkalasta ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen. Koulutukseltaan hän on taiteen maisteri ja kuvataiteen ja yhteiskuntaopin aineenopettaja.

Sami Sykkö

Sami Sykkö

liiketoimintajohtaja | Fashion Finland

Sami Sykkö on työskennellyt muun muassa päätoimittajana Gloria-lehdessä sekä toimittajana Helsingin Sanomissa ja Nelosen uutisissa. Hän toimii parhaillaan Fashion Finlandin liiketoimintajohtajana ja päätoimittajana.

Pia Hirvonen

Pia Hirvonen

johtava asiantuntija, yrittäjä | Kumppania Oy

Pia Hirvonen on viestintäalan yrittäjä Kumppania Oy:ssä. Hän toimii myös Suomen Yrittäjien osaamisen valiokunnan puheenjohtajana.

Pia Kauma

Pia Kauma

kansanedustaja | kokoomus

Pia Kauma on kokoomuksen kansanedustaja Espoosta ja eduskunnan talousvaliokunnan jäsen. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

LIPUT

Ilmoittautuminen päättyy 5.4.2022.

Yksityinen sektori (ei jäsen)

385 €

+ alv 24 %

Osta lippu

Julkinen sektori ja oppilaitokset

265 €

+ alv 24 %

Osta lippu

Hinnat per henkilö

Suomen Yrittäjien jäsenyritys145 € + alv 24 %
Suomen Yrittäjien toimialajärjestön, aluejärjestön tai
paikallisyhdistyksen edustaja
145 € + alv 24 %
Julkinen sektori – ryhmä vähintään 5 henkilöä (hinta per henkilö)215 € + alv 24 %
Yksityinen sektori (ei jäsen) – ryhmä väh. 5 henkilöä (hinta per henkilö)275 € + alv 24 %
Yhteistyökumppanit
Nuori Yrittäjyys ry logo
Lauttasaaren yhteiskoulu kvl-linja logo
USEIN KYSYTTYÄ

Osallistuminen Koulutusjohdon foorumiin 2022 voidaan perua kuluitta 1.2.2022 saakka. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova, eikä maksua palauteta. Mikäli henkilö jättää saapumatta paikalle, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Mikäli sairastuminen estää osallistumisesi, pyydämme toimittamaan sairaslomatodistuksen seitsemän vuorokauden kuluessa tapahtuman alkamisesta.

Omia tietojasi voit päivittää ilmoittautumisvahvistuksesta löytyvän linkin kautta. Osallistumisen voi siirtää kuluitta toiselle henkilölle 1.4.2022 saakka. Tämän jälkeen perimme toimisto- ja käsittelykuluna 25 euroa muutosta kohden.

Peruutukset ja nimenmuutokset pyydämme tekemään kirjallisesti osoitteeseen: koulutusjohto@yrittajat.fi

Koulutusjohdon foorumi 2022 järjestetään Scandic Parkissa Helsingissä (Mannerheimintie 46). Scandic Parkista löydät lisätietoja täältä. Voit saapua kävellen, pyörällä, julkisilla kulkuneuvoilla tai omalla autolla. Jos käytät julkisia kulkuneuvoja, suosittelemme suunnittelemaan reitin HSL:n reittioppaalla. Pysäköinnistä löydät lisää tietoja Scandic Parkin verkkosivuilta. Tapahtuma järjestetään 1. kerroksen Vision-tilassa.

Tarvitsetko majoituksen? Majoitu Koulutusjohdon foorumin yhteydessä sijaitsevassa Scandic Parkissa alkaen 125 eur/yö. Huoneet ovat varattavissa hotellin varaustilanteen mukaan.

Käytä varauksen yhteydessä alennuskoodia BSUO160222. Varauksen voit tehdä Scandicin verkkosivuilla.

OTA YHTEYTTÄ

Yhteystiedot

Autamme mielellämme kaikissa Koulutusjohdon foorumiin liittyvissä asioissa.
Ilmoittautumiset, maksut, tapahtuman järjestelyt
koulutusjohto(at)yrittajat.fi
Yhteistyökumppanuudet:
Karri Ruuskanen, 050 409 7752, karri.ruuskanen(at)yrittajat.fi