TAPAHTUMA

Oppiminen metaversumissa: Miten virtuaaliympäristöt muuttavat koulutusta?

Koulutusjohdon foorumi 15.2.2023 Helsingissä uppoutuu digitaalisen pedagogiikan vauhdikkaimmin kehittyvään trendiin eli virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden oppimisratkaisuihin.

Foorumi on tilaisuus tutustua koulutuksenkin ympärille nopeasti kehkeytyvään metaversumiin alan pioneerien johdolla ja konkreettisten esimerkkien kautta. Lisäksi se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kokeilla omakohtaisesti uusinta virtuaaliteknologiaa ja sen sovelluksia Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella sijaitsevassa Helsinki XR Centerissä, joka on aihealueen edistyksellisimpiä osaamis- ja demonstraatioympäristöjä Pohjoismaissa.

Tapahtuma on suunnattu rehtoreille, opettajille sekä muille opetuskentän kaukonäköisille asiantuntijoille ja rohkeille kehittäjille, mukaan lukien koulutuspalveluita tuottaville yrittäjille.

Tilaisuuden toiminnallisen luonteen vuoksi osallistujamäärä on rajoitettu.

Varaa paikkasi nyt ja sukella mukaan!

Viisi syytä, miksi Suomen Yrittäjät haluaa herättää keskustelua XR-teknologian käytöstä koulutuksessa

Match XR Hololens user - kuvaaja Lauri Tiainen
kuvaaja Lauri Tiainen
  1. XR-teknologian soveltaminen on vielä alkuvaiheessa, mutta suunta on selvä: lisätty ja virtuaalinen todellisuus yleistyvät vauhdilla kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, myös koulutuksessa ja työelämässä. Oppilaitosten ja koulutuspolitiikasta päättävien on syytä ryhtyä valmistautumaan tähän kehitykseen jo nyt.
  2. XR-ratkaisut mahdollistavat oppimisympäristöjä ja -tilanteita, joiden tuottaminen olisi muutoin hankalaa, kallista tai jopa mahdotonta. Tämä monipuolistaa ja personoi oppimista ja parantaa koulutuksen saavutettavuutta paitsi oppilaitoksissa myös yrityksissä.
  3. XR-ratkaisujen toteuttaminen edellyttää oppilaitoksilta investointeja tiloihin ja laitteisiin sekä henkilöstön pedagogiseen ja tekniseen osaamiseen. Koulutuksen järjestäjien on tärkeätä ottaa tämä huomioon strategisessa kehitystyössään.
  4. XR-työkalujen kehittäminen ja tuottaminen tapahtuu yrityksissä, mutta koulutusalan ammattilaisilla on merkittävä rooli niiden sovittamisessa järkeväksi osaksi opetustyön arkea. Tämä edellyttää likeistä yhteistyötä oppilaitosten, opettajankouluttajien ja alan yritysten välillä.
  5. Suomalaiset XR-yritykset ovat alansa huippua. Koulutustoimijoiden kannattaa hyödyntää tätä osaamista ja lähteä rohkeasti mukaan erilaisiin yhteishankkeisiin kokeilemaan ja oppimaan.
OHJELMA 15.2.2023

Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään. Puhujaesittelyt löydät ohjelman jälkeen tältä sivulta.

Ilmoittautumisen ja verkostoitumisen lomassa tarjolla aamukahvi ja pientä syötävää. Ilmoittautumistiskiltä voit noutaa nimelläsi osallistujapassisi, joka toimii pääsylippuna tapahtumaan. Sisäänkäynti aamupäivän luentosaliin osoitteessa Hämeentie 135 D. Ilmoittautumistiskin ja aamukahvin löydät luentosalin aulasta.

Tervetuloa sukeltamaan oppimisen metaversumiin! Suomen Yrittäjien osaamisen valiokunnan puheenjohtaja Pia Hirvonen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Riitta Konkola avaavat foorumin.

Helsinki XR Centerin Santeri Suominen valottaa, mitä metaversumi ja virtuaaliteknologiat merkitsevät ja miten ne vaikuttavat yksilöihin ja yhteiskuntaan. Helsinki XR Center on Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteydessä vuodesta 2019 toiminut virtuaali- ja lisätyn todellisuuden osaamiskeskus, joka tarjoaa hautomo- ja kokeilupalveluita alan yrityksille, kehittäjille ja opiskelijoille.

3DBearin Jussi Kajala käy puheenvuorossaan läpi erilaisia esimerkkejä XR-teknologian pedagogista hyödyistä ja nostaa esiin viimeisimpien alan kirjallisuuskatsauksien päähavainnot. Uutena suuntana Jussi pohtii generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksia XR – alalla sisällöntuotannossa.

Varjo Technologiesin Markus Heinonen valaisee XR-laiteteknologian kypsyysvaihetta ja sovellusalueita. Varjo on vuonna 2016 perustettu suomalainen virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden ja tehostetun todellisuuden laitteiden valmistaja. Varjo on erikoistunut kehittämään korkearesoluutioisia laitteita, jotka tarjoavat ihmissilmään verrattavissa olevan terävyyden.

Helsingin yliopiston Ulla Hemminki-Reijonen valottaa, miten virtuaalitodellisuutta ja XR-teknologiaa voidaan hyödyntää vaikuttavasti opetuksessa ja oppimisessa. Alustus pohjautuu hänen Opetushallitukselle vuonna 2021 tuottamaan Virtuaalitodellisuus oppimisessa -oppaaseen.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan Kari Honkonen ja Mikko Hulkko kertova, miten XR-teknologiaa ja -pedagogiikkaa on hyödynnetty ammattioppilaitoksen toiminnassa ja mitä se on edellyttänyt oppilaitokselta ja opettajilta.

XR-pedagogiikkaan erikoistunut Ilona Laakkonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta pohtii puheenvuorossaan, mitä oppimisympäristöjen virtualisoituminen edellyttää opettajilta ja opettajankoulutukselta.

Tiina Laakso ja Ulla Niittyinperä alustavat Turun ammattikorkeakoulun PedaXR-hankkeessa kehitetyistä oppimateriaaleista ja niiden käytöstä saaduista kokemuksista. Puheenvuorossaan he pohtivat myös XR-todellisuuden mahdollisuuksia ja haasteita korkeakouluympäristössä tulevaisuudessa.

Sijoittaja Petri Rajahalme, rehtori Pasi Kankare, innovaatioagentti Marjo Kenttälä ja Zoan Virtual Studion myyntijohtaja Karoliina Leisti keskustelevat, millaisin toimin opetuksen ja oppimisen virtualisaatiota olisi edistettävä ja miltä koulutuksen tiekartta metaversumiin voisi näyttää.  

Mikä oppilaitos palkitaan Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n, Suomen Yrittäjien ja Mestarikiltaneuvoston Työ & Taito -palkinnolla? Se selviää foorumin seminaariosion päätteeksi.

Maittava ja monipuolinen lounas ravintola Arabianrannassa.

Foorumin iltapäivä vietetään Helsinki XR Centerin tiloissa kokeillen ohjatusti XR-teknologiaa ja -sovelluksia ja tutustuen alan yrityksiin ja toimijoihin. Sisäänkäynti Helsinki XR Centeriin osoitteessa Hämeentie 135 A.

Helsinki XR Center on Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteydessä vuodesta 2019 toiminut virtuaali- ja lisätyn todellisuuden osaamiskeskus, joka tarjoaa hautomo- ja kokeilupalveluita alan yrityksille, kehittäjille ja opiskelijoille. Lisätietoja HXRC:stä löydät täältä.

PUHUJAT & PANELISTIT
Santeri Suominen Helsinki XR Center

Santeri Suominen

XR Expert, Incubation Program Manager | Helsinki XR Center

Santeri Suominen on toiminut vuodesta 2016 alkaen virtuaalitodellisuuden parissa useissa eri tehtävissä startupien, järjestötoiminnan, tutkimuksen ja taideprojektien välillä. Hän työskentelee Helsinki XR Centerissä asiantuntijana ja vetää metaversumia rakentavien startupien inkubaatiotoimintaa.

Häntä kiinnostavat erityisesti metaversumin filosofiset kysymykset sekä yksilöllisen kokemusympäristön ja sosiaalisen kanssakäymisen digitaalisista muutoksista aiheutuvat yhteiskunnalliset vaikutukset.

Ulla Hemminki-Reijonen Helsingin yliopisto

Ulla Hemminki-Reijonen

Projektipäällikkö, Global campus | Helsingin yliopisto

KM & FM Ulla Hemminki-Reijonen on työskennellyt opetusteknologian parissa niin IT-yrityksen tuotekehitystiimin vetäjänä kuin Aku Ankan digipalveluissa. Hän on perehtynyt virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksiin osana opetusteknologian opintojaan Harvardin yliopistossa ja työssään opetusteknologian startup- ja innovaatiokeskuksessa Helsinki Education Hubissa. Hän kokosi näitä havaintoja eri soveltamiskohteista myös kansien väliin kirjoittaessaan Virtuaalitodellisuus oppimisessa -oppaan opettajille. Tällä hetkellä hän kehittää Helsingin yliopistolle kansainvälistä virtuaalista kampusta.

Jussi Kajala 3DBear

Jussi Kajala

CEO | 3DBear

Jussi Kajala on käynyt Cambridgen yliopiston Englannissa ja väitellyt teknillisen fysiikan tohtoriksi. Hän on ennen 3DBear:in ruoriin hyppäämistä vastannut innovaatiopolitiikan arvioinnista Business Finlandilla ja saanut liikkeenjohdon konsulttina Spinverse – ryhmän paras myyjä – palkinnon.

Markus Heinonen Varjo Technologies

Markus Heinonen

Account Executive | Varjo Technologies

Markus Heinonen on viimeiset kuusi vuotta toiminut Varjo Technologies -yrityksen asiakkuuksien ja asikasprojektien vetäjänä. Projekteihin kuuluvat muun muassa maailman ensimmäinen Euroopan lentoviranomaisten hyväksymä VR-teknogiaa hyödyntävä lentosimulaattori. Lisäksi Markus on aikaisemmin tehnyt tutkimusta VR/XR-teknologioiden adaptaatiosta ammattisovelluksissa.

Ilona Laakkonen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ilona Laakkonen

asiantuntija | Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ilona Laakkonen on oppimisen ja koulutuksen tutkija ja kehittäjä. Uusia teknologioita hän tarkastelee inhimillisen kohtaamisen, oppijalähtöisyyden, luovuuden ja merkityksellisyyden näkökulmista. XR-teknologiat hän näkee mahdollisuutena tehdä toisin ja ajatella oppimisen ympäristöjä uudella tavalla.

Petri Rajahalme FOV Ventures

Petri Rajahalme

partneri | FOV Ventures

KTM Petri Rajahalme on metaversumia rakentaviin startup-yrityksiin sijoittavan FOV Ventures -rahaston perustaja. Hän on aiemmin toiminut Nordic XR Startups -kiihdyttämön toimitusjohtajana sekä Business Finlandissa johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Marjo Kenttälä Helsingin kaupunki

Marjo Kenttälä

innovaatioagentti | Helsingin kaupunki, Business Helsinki

Marjo Kenttälä työskentelee innovaatioagenttina opetusteknologian ja uusien oppimisympäristöjen parissa Business Helsingin innovaatiopalveluissa. Työssään hän mahdollistaa älykkäiden innovaatioiden kehittämisen ja kokeilemisen Helsingin kouluissa, oppilaitoksissa ja muissa oppimisympäristöissä sekä järjestää innovaatiokilpailuja, joissa teknologiayrityksille annetaan ratkaistavaksi haaste opetukseen liittyen.

pasi kankare careeria

Pasi Kankare

rehtori, toimitusjohtaja | Careeria & CareeriaPlus Oy

Pasi Kankare on toiminut ammatillisen koulutuksen tehtävissä vuodesta 1999. Tehtävät ovat painottuneet erilaisiin johtamistehtäviin sekä kuntayhtymässä että yksityisen koulutuksen järjestäjän palveluksessa. Valtionhallinnossa Kankare toiminut n. viiden vuoden jakson Opetushallituksen ammattikoulutus -toimintayksikön johtajana.

Careeria on vuonna 2019 perustettu osakeyhtiömuotoinen oppilaitos, jonka kotipaikka on Porvoossa. Kankare on toiminut Careeriassa vuodesta 2019 lukien ensin rehtorina ja vuodesta 2020 alkaen yhdistetyssä toimitusjohtajan ja rehtorin tehtävässä. Vuoden 2022 alusta tehtäviin yhdistettiin myös kotoutumiskoulutuksia tuottavan tytäryhtiön CareeriaPlus Oy:n toimitusjohtajan tehtävät.

Karoliina Leisti Zoan

Karoliina Leisti

Head of Sales | Zoan

Karoliina Leisti on kokenut XR-teknologian alan asiantuntija. Hän on ollut mukana kehittämässä uutta liiketoimintaa virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden puolella. Leisti toimii erilaisissa luottamus- ja asiantuntijarooleissa Suomessa ja Euroopassa.

Zoan on pelimoottoriteknologian hyödyntämiseen erikoistunut talo, joka tarjoaa yrityksille selaimen kautta toimivia virtuaalimaailmoja. Leisti työskentelee Zoanin Virtual Studion myyntijohtajana.

Tiina Laakso Turun AMK

Tiina Laakso

lehtori | Turun ammattikorkeakoulu

Tiina Laakso työskentelee Turun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja kasvatusalan lehtorina, osaamisalana erityisesti aikuissosiaalityö, osallisuus ja palvelumuotoilu. Opetustyön lisäksi hän työskentelee hanketyössä projektipäällikkönä ja asiantuntijana. Viime vuosina hanketyö on keskittynyt erityisesti virtuaalitodellisuuteen ja game-based learningin kehittämiseen sekä maahanmuuttajatyöhön ja monikulttuurisen työelämän kehittämiseen. Hän on koulutukseltaan YTM, KM, sosiaalityöntekijä ja työnohjaaja.

Emma-Stina Vehmanen

Emma-Stina Vehmanen

tapahtuman juontaja

Emma-Stina työskentelee Suomen Yrittäjissä liikennepoliittisena asiantuntijana. Koulutusasioita hän tarkastelee tällä hetkellä muun muassa Espoon kaupunginvaltuutetun ja ruotsinkielisen opetuslautakunnan jäsenen rooleissa. Emma-Stina on koulutukseltaan KTM ja VTM.

Ulla Niittyinperä Turun AMK

Ulla Niittyinperä

koulutusteknologia-asiantuntija | Turun ammattikorkeakoulu

Ulla Niittyinperä työskentelee Turun ammattikorkeakoulussa koulutusteknologia-asiantuntijana. Hän toimii yhtenä oppimisympäristö itslearningin pääkäyttäjänä ja opetushenkilöstön tukena sen käytössä ja kehittämisessä. Hän vastaa Turun ammattikorkeakoulun Oppimisympäristötiimin ja EduTech koulutusten suunnittelusta sekä opetusteknologiaan liittyvien sovellusten koulutuksesta henkilöstölle osana kouluttajatiimiä. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat saavutettavuuden parantaminen sekä VR, XR ja AR:n yhdistäminen osaksi uudenlaista oppimista ja vuorovaikutusta. Asiantuntijatyön lisäksi hänen osaamistaan on viittomakielen sekä puhevammaisten henkilöiden tulkkaus- ja kommunikaatioalan opetustehtävät aikaisemman työn kautta. Ulla Niittyinperä on koulutukseltaan viittomakielen ja puhevammaisten tulkki (AMK), FM, AmO.

Kari Honkonen Keuda

Kari Honkonen

verkkopedagogiikan kehittäjä | Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Kari Honkonen on syvästi sitoutunut käyttämään teknologiaa hyvään ja hän uskoo, että tekoälyn, robotiikan, VR:n ja AR:n kaltaisilla uuden teknologian aloilla saavutetut edistysaskeleet voivat muuttaa maailmaamme positiivisella tavalla. Verkkopedagogiikan kehittäjänä Kari etsii jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää näitä teknologioita luodaksemme ratkaisuja, jotka hyödyttävät ihmisiä ja parantavat heidän elämäänsä. Olipa kyse innostavan opetussisällön tai vaikka jonkin aivan uuden ratkaisun kehittämisestä digitaalisuuden keinoin, niin Kari uskoo, että tekemällä viisaita ja harkittuja päätöksiä tänään näiden teknologioiden käytöstä voimme luoda paremman tulevaisuuden meille kaikille.

Mikko Hulkko Keuda

Mikko Hulkko

verkkopedagogiikan kehittäjä | Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Mikko Hulkko on kiinnostunut XR-teknologioiden tuomisesta osaksi opetustapahtumia motivoimaan ja sitouttamaan opiskeltavaan asiaan, sekä rikastuttamaan opetuksen sisältöjä.

Mikolla on perehtyneisyyttä MR- ja VR-teknologioihin sekä kiinnostuneisuutta oman sisällön tuottamisen mahdollisuuksista niille.

Pia Hirvonen

Pia Hirvonen

johtava asiantuntija, yrittäjä | Kumppania Oy

Pia Hirvonen on viestintäalan yrittäjä Kumppania Oy:ssä. Hän toimii myös Suomen Yrittäjien osaamisen valiokunnan puheenjohtajana.

Riitta Konkola Metropolia AMK

Riitta Konkola

rehtori, toimitusjohtaja | Metropolia Ammattikorkeakoulu

KL Riitta Konkola on Metropolia Ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja.

Petri Salminen Suomen Yrittäjät

Petri Salminen

puheenjohtaja I Suomen Yrittäjät

YHTEISTYÖKUMPPANIT

logo Nuori Yrittäjyys
USEIN KYSYTTYÄ

Osallistuminen Koulutusjohdon foorumiin 2023 voidaan perua kuluitta 15.1.2023 saakka. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova, eikä maksua palauteta. Mikäli henkilö jättää saapumatta paikalle, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Mikäli sairastuminen estää osallistumisesi, pyydämme toimittamaan sairaslomatodistuksen seitsemän vuorokauden kuluessa tapahtuman alkamisesta.

Osallistumisen voi siirtää kuluitta toiselle henkilölle 31.1.2023 saakka. Tämän jälkeen perimme toimisto- ja käsittelykuluna 25 euroa muutosta kohden.

Peruutukset ja nimenmuutokset pyydämme tekemään kirjallisesti osoitteeseen: koulutusjohto@yrittajat.fi

Koulutusjohdon foorumi 2023 järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella Helsingissä (Hämeentie 135). Kampuksesta voit lukea lisää täällä.

Seminaariosuus ennen lounasta järjestetään luentosalissa, sisäänkäynti osoitteessa Hämeentie 135 D, Helsinki.

Iltapäivän demot ja näytteilleasettajat löydät Helsinki XR Centrin tiloista, sisäänkäynti osoitteessa Hämeentie 135 A, Helsinki. HXRC:stä löydät lisätietoja täältä.

Voit saapua kävellen, pyörällä, julkisilla kulkuneuvoilla tai omalla autolla. Jos käytät julkisia kulkuneuvoja, suosittelemme suunnittelemaan reitin HSL:n reittioppaalla. Pysäköinnistä löydät lisää tietoja Arabia135-korttelin verkkosivuilta.

Majoitus Scandic Parkissa alkaen 131 eur/yö. Varaussivuston koodi on BSUO130223.

Huoneet ovat varattavissa 14.-15.2. hotellin varaustilanteen mukaan.

Varauksen voi tehdä täällä.

 

 

OTA YHTEYTTÄ

Yhteystiedot

Autamme mielellämme kaikissa Koulutusjohdon foorumiin liittyvissä asioissa. Tavoitat meidät sähköpostilla koulutusjohto@yrittajat.fi

Sivun pääkuva Helsinki XR Center, kuvaaja Lauri Tiainen.