Yrittäjäjärjestö työskentelee aktiivisesti yhteistyössä kuntien elinvoiman kehittämisen ja vahvistamisen eteen. Tavoitteenamme on tehdä kuntien ja yritysten yhteistyöstä mahdollisimman toimivaa. 

Kunnan yhteistyö alueellisten yrittäjien kanssa mahdollistaa paikallisen talouden kasvun, työpaikkojen syntymisen ja alueen elinvoiman lisääntymisen. Yrittäjät kehittävät innovaatioita, työllistävät ja luovat verotuloja, mikä hyödyttää kaikkia kuntalaisia ja lisää yhteisöllisyyttä.

Suomen Yrittäjät järjestää seminaareja ja koulutuksia kuntajohtajille, kuntapäättäjille, asiantuntijoille ja yritysrajapinnassa työskenteleville. Näiden tilaisuuksien tavoitteena on lisätä tietoa yrittäjien ajattelutavasta ja vahvistaa kunnan elinvoimaa kehittämällä yritysyhteistyötä. 


Kunnallisjohdon seminaari

Kunnallisjohdon seminaari kokoaa vuosittain yhteen yli 1000 kuntapäättäjää, asiantuntijaa ja yrittäjää keskustelemaan ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.

Kaksipäiväinen seminaari tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua ja käydä keskusteluja eri puolilta Suomea tulevien osallistujien kanssa. 

Kunnallisjohdon seminaarissa julkaistaan vuorovuosin Kuntabarometrin ja Elinvoimabarometrin tulokset. Tutkimuksilla kartoitetaan kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa. Tule paikalle ja kuule, mikä on yrittäjän näkemys oman kuntansa ja alueensa elinvoimasta.


Elinvoimaa yrittäjyydestä

Elinvoimaa yrittäjyydestä on tilattava, yleensä yhden päivän, koulutuskokonaisuus, mikä on tarkoitettu kunnan operatiiviselle johdolle, esihenkilöille, yrittäjä rajapinnassa työskenteleville asiantuntijoille, kunnan valtuutetuille sekä alueen yrittäjille. Osallistujamäärää ei ole rajattu ja tilaajana voi olla myös useampi alueen kunta. 

Päätavoitteina on saada työkaluja ja ideoita 

 • kunnan elinvoiman kehittämiseen ja vahvistamiseen 
 • yritystoiminnan ja yritysyhteistyön kehittämiseen 
 • lisätä tietoa yrittäjien ajattelutavasta sekä yrittäjien päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä 

Koulutus voi sisältää tilaajan toiveiden mukaan räätälöivän osion, jonka kautta päästään tarttumaan painotetusti kunnan valitsemaan ajankohtaiseen teemaan. 

Elinvoimaa yrittäjyydestä valmennuksen sisältö

Puheenvuorossa tarkastellaan väestönkehitystä ja sen vaikutuksia useasta eri näkökulmasta. Puheenvuoro ei jätä vain kysymyksiä, vaan tarjoaa myös ratkaisuja kuntien vaihteleviin tilanteisiin. Mistä syntyy alueen ja kunnan veto- ja pitovoima?  

Mitkä ovat tärkeimmät yritysinvestointien vetovoimatekijät kunnalle? Kuinka tehdä asioita toisin ja uudistua? Voiko kunta etsiä kasvun tilalle muita hyvinvoinnin ja menestyksen avaimia? Omaleimaisella kulttuurikunnalla tai etätyöläisten impivaaralla saattaa olla yllättävää vetovoimaa. 

Puheenvuorossa tarkastellaan pk-yritysten talouden kuvaa ja vallitsevan suhdannetilanteen vaikutusta yritysten päätöksentekoon. Mitä kunnan kannattaa ottaa huomioon nousuissa ja laskuissa?  

Mikä on yrittäjän näkemys oman kuntansa elinvoimasta? Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Elinvoimabarometrin tulokset taasen avaavat näkymän koko maakuntaan. 

Keskustelun pohjana käytetään alueen Kunta- ja elinvoimabarometrien tuloksia. Paneelissa keskustelevat alueen yrittäjät sekä kunnan valitsema edustaja.  

Kunnan toiveen mukaan toteutettava osio, johon suunnitellaan yhteistyössä sisältö. 1–2 Teams-palaveria tarpeen mukaan. 

Sisältöasiantuntijoina toimivat Suomen Yrittäjistä esimerkiksi elinkeinopolitiikan johtaja Harri Jaskari, pääekonomisti Juhana Brotherus sekä Suomen Yrittäjien ulkopuolisia asiantuntijoita valittujen aiheiden mukaan. Suomen Yrittäjät vastaa koulutuksen sisällöstä ja asiantuntijoista. Tilaaja huolehtii koulutuspaikasta ja mahdollisista tarjoiluista.

Koulutuskokonaisuuden hinta määräytyy sisällön ja pituuden perusteella.

Koulutuspäällikkö Heidi Jäntti, 050 512 8909, heidi.jantti@yrittajat.fi

Liiketoimintapäällikkö Panu Pikkusaari, 050 527 1618, panu.pikkusaari@yrittajat.fi


Kuntajohtajan Yrittäjät-akatemia

Kuntajohtajan Yrittäjät-akatemia valmennukseen valitaan 12-14 henkilöä aloittavaan ryhmään. Valmennus on tarkoitettu syventämään kunnanjohtajan osaamista yritysten toimintaedellytyksistä ja kehittämään yritysyhteistyötä. Valmennukseen kuuluu lisäksi ulkomaanjakso Brysselissä sekä osallistuminen Kunnallisjohdon seminaariin. 

Kuntajohtajan Yrittäjät-akatemia tarjoaa erinomaisen vertaisverkoston ja luottamuksellisen keskusteluilmapiirin kokemusten vaihtamiseen ryhmään valittujen kanssa. 

Kuntajohtajan Yrittäjät-akatemian sisältö

Päivä 1 – Elinkeinopolitiikka ja elinvoima 

Koulutuksen tavoitteet ja odotukset valmennukselta 

 • Osallistujien esittäytyminen 
 • Case-esimerkit osallistujilta 

Yritysten odotukset kunnilta 

 • Kunta- ja elinvoimabarometrit 

Elinkeinopolitiikan ajankohtaiskatsaus 

 • Suomen Yrittäjät 
 • elinkeinoministeriö 

Illallinen 

Päivä 2 – Julkiset hankinnat ja elinvoima 

Julkiset hankinnat 

 • Hankintojen jakaminen osiin 
 • Yrittäjäystävälliset kriteerit 
 • Kunnan ja yrittäjäjärjestön yhteistyö 
 • Pienhankintojen merkitys 
 • Yritysvaikutusten arviointi 

Ryhmätyöskentely: Kunnan hankintojen kehittäminen 

Päivä 1 – Talous ja elinvoima 

 • Yrittäjyyden ajantasa 
 • Julkisen talouden haasteet ja yrittäjyyden merkitys 
 • Kunnan elinvoima työministeriön näkökulmasta 
 • Omistajanvaihdosten merkitys kunnissa 

Illallinen 

Päivä 2 – Maankäyttö ja elinvoima 

 • Maankäytön sujuvuus ja merkitys yrittäjälle 
 • Kaavoituksen merkitys yrittäjälle 

Ryhmätyöskentely: Kunnan elinvoiman kehittäminen 

Seminaari kokoaa vuosittain yhteen yli 1000 kuntapäättäjää, asiantuntijaa ja yrittäjää keskustelemaan ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista. Kaksipäiväinen seminaari tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua ja käydä keskusteluja eri puolilta Suomea tulevien osallistujien kanssa. Seminaarin kesto on kaksi päivää, lounaasta lounaaseen.

Kunnallisjohdon seminaari järjestetään vuosittain touko-kesäkuussa. Lisätietoja löydät tapahtuman omilta verkkosivuilta. Valmennuksen hinta sisältää osallistumisoikeuden yhdelle hengelle yhteen Kunnallisjohdon seminaariin.

Kolme päiväisen ulkomaanjakson tavoitteena on tutustuttaa osallistujat EU:n päätöksen tekoon ja eri toimijoiden rooliin EU:n päätöksen teossa. 

Lähijakso sisältää mm. Suomen Yrittäjien, FinMobility ja Kuntaliiton Brysselin toiminnan esittelyn, vierailun Euroopan parlamentissa sekä MEP-tapaamisen sekä vierailun Europan komissiossa ja muissa kuntajohtajan kannalta tärkeissä virastoissa. 

Käytännön asioita

Suomen Yrittäjät kutsuu osallistujat mukaan, mutta voit myös ilmoittaa kiinnostuksesi vapaamuotoisesti lähettämällä sähköpostia kunta- ja elinkeinoasioiden päällikölle Tanja Matikaiselle, tanja.matikainen@yrittajat.fi

Valmennuksen hinta on 2 295 € lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverolla.

Hinta sisältää yllä mainittujen lähi- ja ulkomaan jaksojen ohjelmat sekä ohjelmiin kuuluvat ruokailut. Hinta sisältää myös ulkomaanjakson lennot Helsingistä sekä majoituksen ja kuljetukset Brysselissä. Lähijaksojen matka- ja majoituskuluista osallistuja vastaa itse.

Seuraava valmennus alkaa 28.-29.11.2024 ja lähijakso 2 on Helsingissä 23-24.1.2025. Brysselin jakson päivämäärät ilmoitetaan syksyllä 2024.

Mikäli osallistuja ei pysty osallistumaan johonkin osioon, tämän voi paikata jossakin toisessa valmennusryhmässä.


OTA YHTEYTTÄ

Jos kaipaat lisätietoja tai sinulla on mitään kysyttävää mistään yllä olevasta, voit olla yhteydessä koulutuspäällikkö Heidi Jäntti, heidi.jantti@yrittajat.fi tai 050 512 8909.