Suomi on monella tapaa erinomainen valinta sekä työnteko- että opiskelumaana. Meillä on korkea elämänlaatu, hyvä työ- ja yksityiselämän tasapaino, laadukas koulutustarjonta ja turvallinen elinympäristö. Tästä huolimatta emme houkuttele tarpeeksi monia ulkomaalaisia työntekijöitä ja opiskelijoita hakeutumaan Suomeen. Työvoimapulan rinnalla meillä on työttöminä ja työvoiman ulkopuolella satoja tuhansia Suomessa jo asuvia. Tilanne on haasteellinen.

Ikääntyvän väestön kasvaessa ja syntyvyyden laskiessa tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, laadukasta koulutusta ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia joka puolelle Suomea. Puolet työelämässä olevista on sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan lisää ulkomaista työvoimaa, osoittaa Suomen Yrittäjien Työelämägallup. Oleskelulupaprosessin sujuvoittaminen ja työkalut työpaikalle kotimaisten kielten kehittämiseksi ovat vastaajien mielestä tärkeimmät keinot ulkomaisen työvoiman sijoittumiseksi työyhteisöön.

Yrittäjät esittää, että Suomi ottaa merkittäviä askeleita työperusteisten maahanmuuttajien houkutteluun ja kotouttamiseen, rakentaa vahvan strategian ulkosuomalaisten paluumuuttoon sekä suuntaa julkisia resursseja koulutukseen ja tutkimukseen. Mitä korkeampi osaamisen taso on, sitä enemmän saadaan irti myös tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Mitä toimivampi ja vastaanottavampi maahanmuuttojärjestelmä on, sitä enemmän Suomi houkuttelee ihmisiä töihin ja yrittämään.

Seuraavan hallituksen on siirryttävä strategiapapereista toimintamallien ja rakenteiden uudistamiseen, jotta Suomeen on kannattavaa tulla muiden verrokkimaiden sijaan, ja tehtävä merkittäviä koulutuspoliittisia uudistuksia, jotta osaamistaso vahvistuu ja vastaa tulevaisuuden työelämän odotuksia.

Yrittäjien ratkaisuja osaajapulaan:

  • Annetaan lukukausimaksuille osittainen verovähennysoikeus, kun ulkomaiset opiskelijat jäävät Suomeen töihin.
  • Rakennetaan oma strategia paluumuuttajien houkutteluun sekä selkeä palvelupolku heidän integroimisekseen.
  • Helpotetaan sujuva siirtyminen eri oleskelulupamuotojen välillä. Mahdollistetaan yrittäjätyö työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan puitteissa ja lisätään mahdollisuutta tehdä palkkatyötä yrittäjän oleskeluluvalla.
  • Myönnetään jokaiselle korkeakoulusta valmistuneelle ulkomaalaiselle automaattisesti pysyvä oleskelulupa.
  • Vakiinnutetaan Talent Boost -toiminta ja vahvistetaan Team Finland -työtä.
  • Vahvistetaan erityisesti työllistymisen painoarvoa rahoitusmalleissa ja oppilaitosten tukea työpaikalla oppimiseen.
  • Varmistetaan oppi- tai koulutussopimusmuotoiseen koulutukseen riittävät tuki- ja ohjausresurssit erityisesti nuorten koulutuksessa.
  • Lisätään tuloksellisuuden painoarvoa ammatillisen koulutuksen rahoituksessa ja palataan reformin yhteydessä sovittuun rahoitusrakenteeseen.
  • Rakennetaan silta TKI-toiminnasta jatkuvaan oppimiseen ohjelmavalmistelulla yritysten ja oppilaitosten yhteistyössä.