Yrittäjien laaja vaaliohjelma: Nostetaan rimaa

Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvun kautta. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen, osaavaa työvoimaa ja vähän byrokratiaa.

Sosiaaliturvaohjelma: Kun yrittäjään sattuu

Ohjelma yrittäjän sosiaaliturvan parantamiseksi

Yrittäjän eläkelaki (YEL) on uudistettava. Uudistamisen tavoitteena tulisi olla yrittäjän sosiaaliturvan ja YEL-järjestelmää kohtaan kokeman luottamuksen parantaminen sekä joustavuuden ja yrittäjän vapauden lisääminen.

Yrittäjien kasvuohjelma

Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvusta. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen, osaavaa työvoimaa ja vähän byrokratiaa. Julkisen talouden on oltava kunnossa.

Yrittäjien työmarkkinoiden uudistusohjelma

Pienissä yrityksissä luottamuksellisuus, avoimuus ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat parhaiten. Tämän vahvistaa muun muassa vuosittain Työolobarometri. Työmarkkinamme ovat silti jäykät ja työllistämisen kynnys on edelleen liian korkealla.

Reilun kilpailun ja sujuvan yrittäjyyden uudistamisohjelma

Avataan julkisen sektorin ostot reilulle kilpailulle. Esimerkiksi julkiset hankinnat on toteutettava siten, että pk-yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Lisäksi yritysten byrokratiassa on edelleen karsimisen varaa. Esimerkiksi pienimmät mikroyritykset tulisi jättää hallinnollisen velvoitteen ulkopuolelle, jos se on peruste.

Nostetaan rimaa sotessa – kaikille samat säännöt

Sosiaali- ja terveyspalveluissa myös yksityisen sektorin osaaminen ja resurssit on otettava tehokkaaseen käyttöön suomalaisten palvelemiseksi. Tässä hyvinvointialueelle keinoja ovat ostopalvelut, palvelusetelit ja kumppanuudet.

Elinkeinoelämän yhteiset tavoitteet

Elinkeinoelämän ohjelma

Kilpailukykyinen verotus on varmistettava, velkaantuminen on taitettava ja Suomeen on luotava lisää työtä, vaativat Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto. Suomen tilanne on niin vakava, että järjestöt ovat poikkeuksellisesti julkistaneet myös yhteiset tavoitteet hallituskaudelle.