Yrittäjähenki kasvun, investointien ja työelämän moottorina

Suomi menestyy, jos Suomen yritykset menestyvät. Menestyvät yrittäjät luovat työtä ja kasvua. Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvun kautta. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen.

Jotta julkinen talous saadaan tasapainoon, tarvitaan vahvempaa kasvua, uskallusta leikata menoja ja rohkeutta tehdä rakenteellisia uudistuksia. Ratkaisuilla on kiire, sillä Suomi ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee.

Kasvava julkinen velka on yritysten investointeja vähentävä tekijä. Velkaantuminen huolestuttaa laajalti yrittäjiä. Hallitus peri aloittaessaan 106 miljardia euroa valtionvelkaa. Tällä kaudella velkataakka lisääntyi noin 40 miljardilla eurolla.

Mitä enemmän velkaannumme, sitä vähemmän on liikkumavaraa ja mahdollisuuksia alentaa tulevaisuudessa työn ja yrittämisen verotusta.

Yrittäjät esittää, että seuraavan hallituksen on aloitettava julkisen talouden vakauttaminen välittömästi 700–800 miljoonan euron vuotuisilla sopeutustoimilla. Työllisyyden vahvistaminen on tärkeä terveelle julkiselle taloudelle ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiselle.

Seuraavan hallituksen on siirryttävä suhdannepolitiikasta rakenteiden uudistamiseen, jotta Suomeen investoidaan, pääomakanta lisääntyy ja tuotannon taso nousee.

Yrittäjien ratkaisut verotukseen

• Yritysten verotusta ei kiristetä.
• Vältetään poukkoilevaa veropolitiikkaa. Yritysverotus säilytetään ennakoitavana ja vakaana
• Yhteisöveroaste ja yhteisöverojärjestelmä pidetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä.
• Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoveromalli muutetaan yrittäjäriskiä paremmin kompensoivaksi luopumalla nettovarasidonnaisuudesta.
Osingon yrittäjähuojennus säilytetään ja jatkossa veronalainen osuus verotetaan aina pääomatulona. Ansiotulona verotettavasta osingosta luovutaan.
• Yrittäjävähennys säilytetään.
• Pääomatuloveron progressiosta luovutaan. Jatkossa pääomatuloveroprosentti on 30.
• Listattujen yhtiöiden osinkoverotus pidetään ennallaan.
• Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään ja palataan vuoden 2011 tasolle.
• Ansiotulojen verotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa.
• Osinkoveromalli muutetaan nettovarallisuudesta riippumattomaksi.