Elinkeinoelämän yhteiset tavoitteet

Elinkeinoelämältä yhteiset vaalitavoitteet: Suomeen luotava lisää työtä ja laitettava piste velkaantumiselle

Kilpailukykyinen verotus on varmistettava, velkaantuminen on taitettava ja Suomeen on luotava lisää työtä, vaativat Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto. Suomen tilanne on niin vakava, että järjestöt ovat poikkeuksellisesti julkistaneet myös yhteiset tavoitteet hallituskaudelle.

Elinkeinoelämä on huolissaan erityisesti Suomen julkisen talouden tilasta. Järjestöjen yhteisen ulostulon mukaan seuraavan hallituksen pitää tehdä päätökset, joilla avoimelle sektorille voi syntyä henkilötyövuosina mitattuna 100 000 työpaikkaa vaalikauden loppuun mennessä.

Järjestöt vaativat, että tuleva hallitus tarkastelee kriittisesti erityisesti 2000-luvulla voimaantulleita, julkisia menoja lisänneitä etuus- ja palvelu-uudistuksia.

Järjestöt esittävät, että yritysten ja yrittäjien verotusta ei kiristetä ja ansiotuloverotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa.

– On varmistettava, että yritysten toimintaympäristö pysyy ennakoitavana ja vakaana. Se tuo mukanaan investointeja, kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia, järjestöt linjaavat.

Elinkeinoelämän keskeiset esitykset

  • Velkaantumiselle on laitettava piste. Julkisten menojen karsinta on aloitettava.
  • Yritysten ja yrittäjien verotusta ei kiristetä. Ansiotuloverotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa.
  • Paikallinen sopiminen on lainsäädännöllä mahdollistettava kaikille työpaikoilla.
  • Työrauhalainsäädäntöä on uudistettava. Kohtuuttomat, työriidan kannalta ulkopuolisille yrityksille vahinkoa aiheuttavat tukilakot on kiellettävä, demokraattista päätöksentekoa vastaan suunnattuja poliittisia lakkoja on oleellisesti rajattava.
  • Seuraavan hallituksen pitää tehdä päätökset, joilla avoimelle sektorille voi syntyä 100 000 työpaikkaa vaalikauden loppuun mennessä.