Yrittäjyys on kasvun ja investointien moottori

Riman nostaminen koskee kaikkia: julkista sektoria, päättäjiä, yrityksiä ja työntekijöitä. “Nostetaan rimaa” on Yrittäjien teema eduskuntavaaleissa 2023.

Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvun kautta. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen, osaavaa työvoimaa ja vähän byrokratiaa. Julkisen talouden on oltava kunnossa. Päättäjien on nostettava rimaa ja tehtävä kasvupolitiikkaa, joka vahvistaa Suomen talouden kestävää kasvua. Samalla on tehtävä sopeutuspolitiikkaa ja leikattava erityisesti niitä menoja, jotka jarruttavat kasvua ja hidastavat työllisyyden kasvua.

Yrittäjien viisi keskeisintä viestiä kasvun luomiseksi:  

  1. Lopetetaan julkinen velkaantuminen. Aloitetaan julkisen talouden sopeuttaminen.  
  2. Alennetaan yrittämisen ja työn verotusta. Tehdään ennakoivaa ja vakaata veropolitiikkaa.  
  3. Toteutetaan tuottavuutta ja työllisyyttä vahvistavia uudistuksia, kuten työmarkkinareformeja.  
  4. Panostetaan osaamiseen: erityisesti tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen. 
  5. Kasvatetaan tutkimuksen ja kehittämisen investointeja pk-yrityksissä. 

Yrittäjien laaja vaaliohjelma: Nostetaan rimaa

Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvun kautta. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen, osaavaa työvoimaa ja vähän byrokratiaa.

Yrittäjien kasvuohjelma

Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvusta. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen, osaavaa työvoimaa ja vähän byrokratiaa. Julkisen talouden on oltava kunnossa.

Yrittäjien työmarkkinoiden uudistusohjelma

Pienissä yrityksissä luottamuksellisuus, avoimuus ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat parhaiten. Tämän vahvistaa muun muassa vuosittain Työolobarometri. Työmarkkinamme ovat silti jäykät ja työllistämisen kynnys on edelleen liian korkealla.

Reilun kilpailun ja sujuvan yrittäjyyden uudistamisohjelma

Avataan julkisen sektorin ostot reilulle kilpailulle. Esimerkiksi julkiset hankinnat on toteutettava siten, että pk-yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Lisäksi yritysten byrokratiassa on edelleen karsimisen varaa. Esimerkiksi pienimmät mikroyritykset tulisi jättää hallinnollisen velvoitteen ulkopuolelle, jos se on peruste.

Nostetaan rimaa sotessa – kaikille samat säännöt

Sosiaali- ja terveyspalveluissa myös yksityisen sektorin osaaminen ja resurssit on otettava tehokkaaseen käyttöön suomalaisten palvelemiseksi. Tässä hyvinvointialueelle keinoja ovat ostopalvelut, palvelusetelit ja kumppanuudet.

Yrittäjien sote-ohjelma (pdf)

Alta voit ladata eduskuntavaaliteemojemme yleisesityksen, jota voit hyödyntää viestinnässä.

Yrittäjyyden puolesta

Suomen Yrittäjät tekee valtakunnallista, alueellista ja paikallista vaikuttamista pk-yrittäjien puolesta.