Tärkeintä on sujuva yrittäjyys ja reilu kilpailu

Yritys ei koskaan ole erehdys. Se ei välttämättä aina onnistu, mutta yrittämättä jättäminen saa yhteiskunnan seisomaan vain tukevammin hetteikössä ennen uppoamistaan. Epäonnistuminenkin on yrittäjälle pääomaa, joka voi viedä seuraavaa yritystä kohti menestystä.

Jos lainsäädäntö estää henkilöä työllistämästä itsensä yrittäjänä, on yhteiskunnallamme ratkaistavissa oleva ongelma. Esimerkiksi jos yrittäjä ei kykene maksamaan velkojaan kokonaan pois, voivat maksuhäiriömerkinnät tai verottajan ennakkoperintärekisteriin pääsemättömyys estää yrittämisen.

Avataan julkisia hankintoja pk-yrityksille

Suomessa on paisuva julkinen sektori. Julkisyhtiöitä on entistä enemmän. Kasvava sosialismi on levittäytynyt monen yrittäjän tontille. Julkisen sektorin omistamien
yhtiöiden ei tulisi kilpailla yrittäjien kanssa. Julkisen sektorin on ostettava palvelut ja tuotteet avoimesti markkinoilta ja yrityksistä, ei kilpailutuksia kiertäen omilta yhtiöiltä.

Pienten yritysten pitää voida osallistua kilpailutuksiin. Tämä onnistuu parhaiten, kun hankinnat jaetaan järkeviin osiin ja kilpailutuksista käydään markkinavuoropuheluita. Hankintalain vaatimusten on oltava pienyritysten sovellettavissa.

Annetaan tilaa yrittäjyydelle ja kilpailulle:

• Julkisen sektorin on luovuttava liiketoiminnoistaan aloilla, joilla on kilpailua ja yksityisten yritysten tarjontaa. Viranomaisvalvontaa tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi on tehostettava.
• Hankintalakia tulee yksinkertaistaa. Sen tavoitteena on oltava aito ja reilu kilpailu sekä markkinoiden kehittäminen. Pk-yritysten edellytykset vastata julkisiin kilpailutuksiin on varmistettava hankintalaissa.
• Julkiset hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Tämä edellyttää esimerkiksi hankintojen jakamista sopivankokoisiin osiin.
• Jätehuollon toimialalla sidosyksiköiden ulosmyyntiraja on laskettava viiteen prosenttiin.
• Varmistetaan, että kunnallisen ja yksityisen työeläkejärjestelmien erillisyys ei ohjaa sitä, miten julkinen palveluntuotanto järjestetään.
• Yksityisten palveluntuottajien osaamista työvoimapalveluissa on hyödynnettävä.